Sunday, April 04, 2021

Tokyo (Japan), 3-4.4.2021 -Rikukyo Middle Distance-

Tokyo (Japan), 3-4.4.2021 -Rikukyo Middle Distance-

Men

800m (3) h15 1 Hiroki Minamoto 1:48.52; 2 Sho Kawamoto 1:49.46

1.500m (4) h13 1 Keisuke Morita 3:42.19; 2 Abraham Guem (ssd) 3:42.99; 3 Kimisuke Moritani 3:44.79; 4 Ryoji Tatezawa 3.47.26; 5 Kei Fumimoto 3:48.05; 6 Takato Suzuki 3:46.87

3.000m (3) h5 1 Kiseki Shiozawa 7:58.68; 2 Jinnosuke Matsumara 8:01.16; 3 Ryota Natori 8:01.77; 4 Yuichiro Nishikawa 8:02.08; 5 Kazuto Kawabata 8:02.84; 6 Aritaka Kajiwara 8:02.88; 7 Hironori Tsuetaki 8:03.10; 8 Hiroyuki Sakaguchi 8:04.38; 9 Gaku Hoshi 8:04.51

10.000m (3) Gen Hachisuka 28:45.29

Women

800m (3) h8 1 Yuki Hirota 2:08.09; 2 Yume Goto 2:08.29

1.500m (4) h3 1 Nozomi Tanaka 4:13.09; 2 Ran Urabe 4:20.44; 3 Yume Goto 4:21.10

3.000m (3) h4 1 Nozomi Tanaka 8:57.27; 2 Naomi Kariuki Mussoni (ken) 9:08.30; 3 Momoka Kawaguchi 9:11.56; 4 Akane Yabushita 9:15.20; 5 Misaki Tanabe 9:15.35; 6 Chika Kosakai 9.16.10; 7 Azusa Mihara (2003) 9:16.48; 8 Hiromi Katakai 9:22.10; 9 Yuna Arai 9:24.00

3.000m (3) h3 Yuika Takaki 9:18.72

5.000m (4) h2 Omare Dolphine (ken) 16:07.87


No comments:

Post a Comment