Friday, April 02, 2021

Taipei (Chinese Taipei), 28-29.3.2021

Taipei (Chinese Taipei), 28-29.3.2021

Men Open

100m (28) (1.6) 1 Yang Chun-Han 10.24; 2 Wei Tai-Sheng 10.49

110mh (28) (-0.8) Chen Kuei-Ru 14.08

JT (28) 1 Huang Shih-Feng 79.87; 2 Chung Cheng-Hung  69.96:

Men College

100m (28) (-0.4) 1 Lin Yu-Hsien 10.49; 2 Yeh Shou-Po 10.50; 3 Sung Yu-Chun 10.56; 4 Chao Ching-Min 10.59

200m (29) (1.2) 1 Lin Yu-Hsien 21.13; 2 Wu Yen-Ming 21.25

400mh (29) Tsai Chun-Cheng 52.13

LJ (28) 1 Lin Yu-ang 7.68 (0.0); 2 Lin Chia-Hsing 7.65 (1.4)

TJ (29) Li Yun-Chen 16.22 (0.5)

SP (28) Ma Hao-Wei 18.17

Women College

100mh (28) (0.5) Lin Shih-Ting 13.66

HJ (28) Li Ching-Ching 1.81;

PV (28) Shen Yi-Ju 4.01

HT (29) 1 Yu Ya-Chien 60.41; 2 Liang Yu-Chieh 58.13

JT (28) 1 Su Chao-Chi 56.10; 2 Chiu Yu-Ting 54.88


No comments:

Post a comment