Monday, October 12, 2020

Tokorozawa (Japan), 11.10.2020

Tokorozawa (Japan), 11.10.2020

Men

5.000m 1 Hideto Kosode 13:46.56; 2 Kazumi Matsuyama 13:48.80; 3 Yuichi Fukuda 13:54.83; 4 Yoshiki Kushida 13:56.65; 5 Mayu Sato 13:58.90

10.000m 1 Victor Kipkirui (ken) 28:09.07; 2 Yuya Yoshida 28:19.07; 3 Yuhi Nakaya 28:19.27; 4 Naoki Okamoto 28:19.76; 5 Lawrence? Ngure (ken) 28.28.84; 6 Masato Kikuchi 28:36.16; 7 Hayato Miyashita 28:37.36

No comments:

Post a comment