Friday, October 16, 2020

Tashkent (Uzbekistan), 9-11.10.2020 -National Cup-

Tashkent (Uzbekistan), 9-11.10.2020 -National Cup-

Men

HT u18 (5 kg) (11) Ayubkhon Fayozov (2004) 74.79

Women

HJ (10) 1 Svetlana Radzivil 1.83; 2 Nadiya Dusanova 1.80; 3 Safina Sadullayeva 1.75; Yekaterina Voronina 1.75; 5 Barno Sayfullayeva (2005) 1.75

HJ u18 (10) Arina Aripova (2004) 1.75

LJ (9) Darya Reznichenko 6.14 (nwi)

HT (11) 1 Rigina Adashbayeva (2001) 61.10 NR u20; 2 Zarina Nosirzhonova (2002) 59.58

JT (9) Nargiza Kuchkarova 54.79

No comments:

Post a comment