Saturday, October 03, 2020

Niigata (Japan), 1-3.10.2020 -National Championships-

Niigata (Japan), 1-3.10.2020 -National Championships-

Men

100m (2) (-0,2) 1 Yoshihide Kiryu 10.27; 2 Aska Cambridge 10.28; 3 Yuki Koike 10.30; 4 Shota Iizuka 10.33; 5 Shuhei Tada 10.34; 6 Ryota Suzuki 10.41; 7 Hiroki Yanagita 10.43

100m semis and heats (1) s1 (-0,3) 1 Yoshihide Kiryu 10.27 (10.21 (-0,3) 1h4); 2 Yuki Koike 10.28; 3 Ippei Takeda 10.37; 4 Hiroki Yanagita (2003) 10.38; 5 Ryota Suzuki 10.39; 6 Kotaro Iwasaki 10.40 (10.37 (0.2) 1h2); 7 Rikuto Higuchi 10.44; s2 (0.0) 1 Shuhei Tada 10.23; 2 Aska Cambridge 10.23; 3 Shota Iizuka 10.29; 4 Daisuke Miyamoto 10.44 (10.40 (-0,3) 2h4); 5 Kirara Shiraishi 10.45 (10.39 (0.2) 2h2); 6 Sota Miwa (2002) 10.46 (10.45 (0.1) 2h6); 7 Buruno Dede 10.49 (10.43 (0.2) 3h2); in heats: h3 (0.0) 3 Daisuke Saito 10.50; h4 (-0,3) 4 Daiki Sugimoto 10.48; 5 Yusuke Tanaka 10.49; h5 (-0,2) 3 Jun Yamashita 10.48; h6 (0.1) 3 Shodai Hirano (2001) 10.46; 4 Seiya Kusano 10.50

200m (3) (-0,5) 1 Shota Iizuka 20.75; 2 Yuki Koike 20.88; 3 Ryota Suzuki 20.89; 4 Jun Yamashita 20.94; 5 Kazuma Higuchi 20.98; 6 Keigo Yasuda 21.06; 7 Shota Hara 21.10

200m heats (2) h1 (0.0) 1 Keigo Yasuda 21.11; 2 Naoki Uemoto 21.14; 3 Kei Takase 21.18; h2 (-0,2) 1 Kazuma Higuchi 21.05; 2 Shota Iizuka 21.06; 3 Ryota Suzuki 21.10; 4 Jun Yamashita 21.16; h3 (-0,1) 1 Yuki Koike 21.03; 2 Shota Hara 21.19

400m (2) 1 Rikuya Ito 45.94; 2 Daichi Inoue 46.48; 3 Fuga Sato 46.50; 4 Takuho Yoshizu 46.57; 5 Mizuki Obuchi 46.58; 6 Kentaro Sato 46.81; 7 Tomohiro Kokubo 46.96; 8 Naoki Kitadani 47.26

400m heats (1) h1 1 Kentaro Sato 46.77; 2 Naoki Kitadani 47.07; h2 1 Rikuya Ito 46.20; 2 Mizuki Obuchi 46.70; 3 Tomohiro Kokubo 46.97; h3 1 Takuho Yoshizu 46.84; 2 Fuga Sato 46.86; 3 Daichi Inoue 46.91; 4 Yoshinobu Imoto 46.99; 5 Kosuke Ikeda 47.02

800m (3) 1 Daichi Setoguchi 1:47.70; 2 Mikuto Kaneko (2001) 1:47.95; 3 Jun-ya Matsumoto 1:48.04; 4 Kenta Umetani 1:48.08; 5 Kentari Usuda 1:48.89; 6 Daisuke Sakurai 1:49.12; 7 Daiki Nemoto 1:49.53; 8 Sho Kawamoto 1:50.46

800m heats (2) h1 Mikuto Kaneko (2001) 1:50.29; h2 1 Daichi Setoguchi 1:48.02; 2 Kentaro Usuda 1:48.19; 3 Jun-ya Matsumoto 1:48.55; 4 Daisuke Sakurai 1:48.71; 5 Jiro Shikai 1:49.73; 6 Yuki Futami (2002) 1:49.94; 7 Yuki Takayama 1:50.17; h3 1 Daiki Nemoto 1:48.60; 2 Sho Kawamoto 1:49.23; 3 Riku Sakamoto 1:49.28

1.500m (2) 1 Ryoji Tatezawa 3:41.32; 2 Ryota Matono 3:41.82; 3 Yasunari Kusu 3:41.89; 4 Shoma Funatsu 3:41.96; 5 Ysuke Takahashi 3:42.33; 6 Kazuki Kawamura 3:42.44; 7 Hidenori Sakuma 3:42.57; 8 Rikuto Iijima 3:42.88; 9 Haruto Ishidzuka (2002) 3:47.05; 10 Riku Kimura 3:47.10 

1.500m heats (1) h1 1 Ryota Matono 3:44.59; 2 Kazuki Kawamura 3:45.58; 3 Riku Kimura 3:46.01; 4 Masato Saiki 3:46.06; 5 Haruto Ishidzuka (2002) 3:46.26; 6 Ren-ya Maeda 3.46.40; 7 Sin-ichiro Nakamura 3:47.93; h2 1 Shoma Funatsu 3:42.92; 2 Ryoji Tatezawa 3:43.14; 3 Yasunari Kusu 3:43.34; 4 Hidenori Sakuma 3:43.56; 5 Rikuto Iijima 3:43.61; 6 Yusuke Takahashi 3:43.73; 7 Kazuyoshi Tamogami 3:44.14; 8 Shogo Hata 3:44.92; 9 Ryota Motegi 3:46.65; 10 Yasuhiro Katsuki (2002) 3:48.57

110mh (3) (-0,1) 1 Taio Kanai 13.36; 2 Shun-ya Takayama 13.47; 3 Shunsuke Izumiya 13.48; 4 Shusei Nomoto 13.55; 5 Genta Masuno 13.61; 6 Higasi Ishida Thomas 13.67; 7 Shuhei Ishikawa 13.71; 8 Taiga Yokochi 13.72

110mh semis and heats (2) s1 (0.8) 1 Shun-ya Takayama 13.39; 2 Shunsuke Izumiya 13.45; 3 Shusei Nomoto 13.54; 4 Shuhei Ishikawa 13.58; 5 Taiga Yokochi 13.60; 6 Ryota Fujii 13.69 (13.69 (0.1) 3h3); 7 Takumu Furuya 13.86; s2 (0.4) 1 Taio Kanai 13.40; 2 Genta Masuno 13.59; 3 Higasi Ishida Thomas 13.61; 4 Rashid Muratake (2002) 13.61; 5 Yusuke Takahashi 13.64; 6 Hideki Omuro 13.86; 7 Rikuto Higuchi 13.90; 8 Anthony Kuriki 13.94 (13.89 (-0,2) 3h2); in heats: h3 (0.1) 3 Nashu Yamada 13.93

400mh (2) 1 Takatoshi Abe 49.73; 2 Tatsuhiro Yamamoto 49.79; 3 Masaki Toyoda 49.96; 4 Masaya Oda 50.44; 5 Hiromi Yamauchi 50.50; 6 Hiroya Kawagoe 50.61; 7 Yusuke Hataura 50.80

400mh heats (1) h1 1 Takatoshi Abe 49.77; 2 Hiroya Kawagoe 50.12; 3 Kazuki Kurokawa (2001) 50.28; 4 Yuki Matsushita 50.54; 5 Atsushi Yamada 50.79; 6 Yusuke Ozaki 51.00; 7 Rui Takahashi 51.65; h2 1 Tatsuhiro Yamamoto 50.32; 2 Yusuke Hataura 51.16; 3 Ryo Kajiki 51.29; 4 Takafumi Iwasaki 51.47; 5 Masayuki Obayashi 51.59; h3 1 Hiromu Yamauchi 50.04; 2 Masaki Toyoda 50.22; 3 Masaya Oda 50.27; 4 Keisuke Nozawa 50.76; 5 Kotaro Miyao 50.96; 6 Kaito Tsutsue 51.22; 7 Kazunari Takada 51.42

HJ (3) 1 Tomohiro Shinno 2.30; 2 Naoto Hasegawa 2.20; Ryo Sato 2.20; Takashi Eto 2.20; 5 Kazuhiro Ota 2.20; 6 Ryoichi Akamtsu 2.20; 7 Hiromi Takahari 2.20; 8 Keitaro Fujita 2.20

PV (2) 1 Koki Kuruma 5.60; 2 Seito Yamamoto 5.60; 3 Kosei Takekawa 5.50; 4 Shingo Sawa 5.50; Masaki Ejiwa 5.50; 6 Yosuke Osaki 5.30; 7 Takuma Ishikawa 5.30; 8 Daichi Sawano 5.30

LJ (2) 1 Hibiki Tsuha 7.99 (-0,1); 2 Daiki Oda 7.81 (-0,6); 3 Riku Ito (2001) 7.75 (0.7); 4 Hiroshi Tebira 7.73 (0.6); 5 Tenju Togawa 7.69 (0.9); 6 Koki Fujiwara (2002) 7.66 (-0,2); 7 Shotaro Shiroyama 7.63 (0.3); 8 Hiromu Tsudo 7.56 (0.4); 9 Hiroyuji Fukasawa 7.56 (0.7)

TJ (3) 1 Hikaru Ikehata 16.54 (0.7); 2 Yuki Yamashita 16.28 (0.6); 3 Kohei Nakayama 16.05 (1.1); 4 Riku Ito (2001) 16.00 (0.2)

SP (1) 1 Shin-ichi Yukinaga 17.77; 2 Hikaru Murakami 17.73; 3 Masahira Sato 17.68; 4 Reiji Takeda 17.58

DT (3) 1 Yuji Tsutsumi 60.24; 2 Masateru Yugami 56.57; 3 Shin-ichi Yukinaga 55.89; 4 Kazumasa Yomogida 55.33; 5 Yume Ando 55.24; 6 Seiya Takakura 54.42

HT (2) 1 Ryota Kashimura 71.03; 2 Takahiro Kobata 70.23; 3 Shota Fukuda 69.30; 4 Kunihiro Sumi 68.42; 5 Yushiro Hosaka 67.62; 6 Naoki Uematsu 66.65; 7 Tatsuto Nakagawa 66.10; 8 Kohei Oda 65.38

JT (1) 1 Ryohei Arai 81.57; 2 Genki Dyene 80.07; 3 Tatsuya Nakamoto 78.07; 4 Kenji Ogura 76.76; 5 Gen Naganuma 76.18; 6 Yugo Masuda 75.54; 7 Kohei Hasegawa 75.42; 8 Kennosuke Sogawa 74.32; 9 Yuta Sakiyama 73.94; 10 Takuto Kominami 72.89

Women

100m (2) (0.5) 1 Mei Kodama 11.36; 2 Remi Tsuruta 11.53; 3 Yu Ishikawa 11.66; 4 Hanae Aoyama (2002) 11.72; 5 Aiko Iki 11.77; 6 Marin Adachi (2003) 11.80

100m semis and heats (1) s1 (-0,6) 1 Remi Tsuruta 11.57; 2 Yu Ishikawa 11.68; 3 Hina Ishido (2002) 11.75; 4 Kanako Yuasa 11.80 (11.68 (0.0) 2h1); s2 (-1,3) 1 Mei Kodama 11.53 (11.50 (0.0) 1h1); 2 Marin Adachi (2003) 11.80; in heats: h1 (0.0) 3 Aiko Iki 11.80; h2 (0.5) 1 Hanae Aoyama (2002) 11.72; 2 Arisa Kimishima 11.80; h3 (-0,2) Ami Saito 11.79

200m (3) (-0,1) 1 Remi Tsuruta 23.17; 2 Mei Kodama 23.44; 3 Sayaka Oishi 23.78; 4 Ami Saito 23.86; 5 Sayuma Yoshida 24.20

200m heats (2) h1 (0.1) 1 Sakaya Oishi 23.99; 2 Ami Saito 24.11; 3 Saki Takashima (2002) 24.22; h2 (0.4) Remi Tsuruta 23.95; h3 (0.2) Mei Kodama 24.07

400m (2) 1 Seika Aoyama 53.55; 2 Nanako Matsumoto 53.77; 3 Saki Takashima (2002) 53.81; 4 Airi Oshima 54.16; 5 Ayaka Kawata 54.23; 6 Mayu Kobayashi 54.60

400m heats (1) h1 1 Seika Aoyama 53.29; 2 Airi Oshima 53.96; 3 Konomi Takeishi 54.19; 4 Kina Matsuo 54.78; 5 Sayumi Yoshida 54.80; h2 1 Mayu Kobayashi 54.42; 2 Saki Takashima (2002) 54.49; h3 1 Nanako Matsumoto 54.24; 2 Ayaka Kawata 54.69

800m (3) 1 Ayaka Kawata 2:03.54; 2 Ayano Shiomi 2:04.24; 3 Ran Urabe 2:04.56; 4 Nozomi Tanaka 2:04.76; 5 Miu Nakamura 2:07.55

800m heats (2) h1 1 Nozomi Tanaka 2:05.14; 2 Ayano Shiomi 2:05.61; 3 Miu Nakamura 2:06.80; h2 Ran Urabe 2:08.28; h3 1 Ayaka Kawata 2:06.92; 2 Miki Shimura 2:07.71

1.500m (2) 1 Nozomi Tanaka 4:10.21; 2 Nanaka Yonezawa (2004) 4:15.62; 3 Yume Goto 4:16.18; 4 Ran Urabe 4:16.33; 5 Remi Yoshimura 4:18.65; 6 Maho Shimizu 4:18.99; 7 Tomomi Musenbi Takamatsu 4:20.24; 8 Yui Fukuda 4:22.53; 9 Mitsuki Michishita 4:22.91; 10 Riku Kikuchi 4:23.26

1.500m heats (1) h1 1 Ran Urabe 4:25.92; 2 Tomomi Musenbi Takamatsu 4:26.27; 3 Yume Goto 4:26.44; 4 Riku Kikuchi 4:27.12; 5 Remi Yoshimura 4:27.35; 6 Saki Katagihara (2001) 4:27.51; 7 Natsumi Yamanaka (2003) 4:28.17; h2 1 Nozomi Tanaka 4:25.22; 2 Nanaka Yonezawa (2004) 4.26.48; 3 Maho Shimizu 4:26.56; 4 Yuna Wada 4:26.69; 5 Mitsuki Michishita (2001) 4:26.93; 6 Yui Fukuda 4:27.01; 7 Mariko Takeuchi 4:27.65; 8 Mine Sugimori (2004) 4:30.25

100mh (3) (-0,1) 1 Masumi Aoki 13.02; 2 Asuka Terada 13.14; 3 Nana Fujimori 13.33; 4 Yumi Tanaka 13.37; 5 Miho Suzuki 13.49; 6 Hitomi Shimura 13.52; 7 Maya Takeuchi 13.52

100mh semis and heats (2) s1 (0.3) 1 Asuka Terada 13.13; 2 Hitomi Shimura 13.46 (13.46 (-0,2) 2h3); 3 Yumi Tanaka 13.57 (13.35 (-0,2) 1h3); 4 Maya Takeuchi 13.57 (13.55 (-0,2) 3h3); 5 Marumi Kanai 13.59 (13.46 (0.0) 2h1); s2 (0.1) 1 Masumi Aoki 13.17; 2 Nana Fujimori 13.34; 3 Miho Suzuki 13.36; 4 Miku Fujiwara 13.38; 5 Maki Shimano (2001) 13.53 (13.48 (0.4) 3h2); in heats: h1 (0.0) 3 Yuri Okubo 13.59

400mh (3) 1 Aisa Ibrahim 56.50; 2 Eri Utsunomiya 57.09; 3 Akiko Ito 57.34; 4 Ami Yamamoto (2002) 57.43; 5 Kana Koyama 57.44; 6 Moeka Sekimoto 57.89; 7 Rui Tsugawa (2001) 58.21; 8 Yuka Kawamura (2001) 58.38

400mh heats (2) h1 1 Aisa Ibrahim 57.80; 2 Eri Utsunomiya 58.47; 3 Honoka Aoki (2001) 59.33; 4 Aiki Tsunami 59.48; h2 1 Akiko Ito 58.01; 2 Kana Koyama 58.16; 3 Yuka Kawamura (2001) 58.80; h3 1 Ami Yamamoto (2002) 58.34; 2 Rui Tsugawa (2001) 58.79; 3 Moeka Sekimoto 59.19

HJ (1) 1 Sheriai Tsuda 1.78; 2 Moe Takeuchi 1.75; Suzuna Tokumoto 1.75; 4 Marin Matsumoto (2001) 1.75; Misaki Kameda 1.75

PV (1) 1 Mayu Nasu 4.20; 2 Misaki Morota 4.00; 3 Jun Maekawa 4.00; 4 Airi Kobayashi (2002) 4.00

LJ (1) 1 Ayaka Kora 6.32 (0.5); 2 Nagisa Yamamoto 6.25 (-0,3); 3 Sumire Hata 6.12 (-0,3); 4 Yu Minemura 6.05 (-0,4); 5 Aomi Kodama 6.03 (-0,6)

TJ (2) Mariko Morimoto 13.14 (-0,2)

SP (1) 1 Yuka Takahashi 15.26; 2 Fumika Ono 15.21

DT (3) 1 Maki Saito (2001) 55.41 NR u20; 2 Minori Tsujikawa 51.62; 3 Natsumi Fujimori 50.46

HT (2) 1 Akane Watanabe 64.84; 2 Hitomi Katsuyama 62.47; 3 Miharu Kodate 60.80; 4 Tamami Saeki 59.86; 5 Kuruka Murakami (2004) NR u18 (with 4 kg implement)

JT (1) 1 Yuka Sato 59.32; 2 Haruka Kitaguchi 59.30; 3 Momone Ueda 58.25; 4 Mikako Yamashita 57.03; 5 Risa Miyashita 56.27; 6 Marina Saito 55.95; 7 Sae Takemoto 55.65; 8 Rico Nishimura 54.06; 9 Orie Ushiro 52.50

No comments:

Post a comment