Sunday, October 11, 2020

Minami-ku (Japan), 9-11.10.2020 -Kanto Students Championships-

Minami-ku (Japan), 9-11.10.2020 -Kanto Students Championships-

Men 1st Division

100m (10) (2.8) 1 Ryota Suzuki 10.32; 2 Rikuto Higuchi 10.38; 3 Reona Miura 10.43; 4 Kanata Hayashi 10.49

100m heats (9) h1 (1.0) Kanata Hayashi 10.46; h2 (3.1) 1 Ryota Suzuki 10.22; 2 Reona Miura 10.25; 3 Kazuma Higuchi 10.53; h3 (1.3) 1 Rikuti Higuchi 10.31; 2 Daisuke Miyamoto 10.36; h4 (1.9) Kotaro Ito 10.50

200m (11) (3.3) 1 Naruhito Kuwata 20.83; 2 Akira Matsumoto 20.88; 3 Ryo Yakushiji 20.95; 4 Tetsuta Takahashi 20.99; 5 Daichi Sawa 21.08; 6 Raiki Ito 21.20; 7 Akitsugu Kuniyoshi 21.21

200m heats (10) h2 (3.4) Ryo Yakushiji 21.12

400m (10) 1 Takuho Yoshizu 47.66; 2 Naoki Kitadani 47.73; 3 Leon Kotake 47.91; 4 Kosuke Shoji 47.98

400m heats (9) h1 Tomoki Matsuoka 47.89

800m (11) 1 Daiki Nemoto 1:50.20; 2 Riku Sakamoto 1:50.72; 3 Yuki Taguchi 1:50.80

110mh (10) (2.6) 1 Taiga Yokochi 13.89; 2 Kyohei Terada 13.92; 3 Yuta Kitaki 13.95

110mh heats (9) h1 (2.6) Rashiddo Muratake 13.76; h2 (2.0) Taiga Yokochi 13.85

400mh (11) 1 Hiromu Yamauchi 51.39; 2 Sota Ina 51.66; 3 Hayata Goto 51.87

LJ (9) Hiromu Tsuto 7.56 (2.7)

HT (9) Shota Fukuda 66.55

Men 2nd Division

100m (2.0) Yudai Takemoto 10.56

100m heats (9) h1 (2.4) Yudai Takemoto 10.51

200m (11) (3.9) Futa Kimura 21.08

Women

100m (10) (3.7) 1 Yuna Miura 11.64; 2 Rinka Maekawa 11.69

200m (11) (4.8) 1 Abidahlarry Miyatake 23.87; 2 Shuri Aono 23.96

100mh (10) (1.9) 1 Mao Shimano 13.58; 2 Kiyono Tanaka 13.60

400mh (11) Kana Koyama 59.18

LJ (10) Ayaka Kora 6.09 (3.1)

SP (10) Fumika Ono 15.46

DT (11) Maki Saito 50.74

HT (10) Miharu Kodate 61.87

No comments:

Post a comment