Friday, January 31, 2020

Slavyansk (Russia), 29.1.2020 -Governor Cup-


Slavyansk (Russia), 29.1.2020 -Governor Cup-
Men
60m 1 Ruslan Perestyuk 6.76; 2 Dmitriy Lopin 6.76; 3 Dmitriy Timkov 6.78; 4 Dimitriy Khomutov 6.80
400m Daniel Peremetov 47.95
800m Stepan Peregudov 1.50.61
HJ 1 Daniyil Tsyplakov 2.20; 2 Aleksandr Gatitskiy 2.15
PV Aleksandr Gripich 5.45
LJ 1 Anatoliy Ryapolov 7.92; 2 Sergey Polyanskiy 7.74; 3 Fyodor Kiselkov 7.68; 4 Artyom Primak 7.67; 5 Sergey Mikhailovskiy 7.57; 6 Dmitriy Sorokin 7.53; 7 Denis Bogdanov 7.51; 8 Dmitriy Bobkov 7.50
SP 1 Aleksandr Lesnoy 19.30; 2 Sergey Panchekhin 18.03
Women
60m Viktoriya Zelikh 7.44
HJ 1 Nadezhda Andryukhina 1.85
LJ 1 Yekaterina Koneva 6.35; 2 Margarita Belevskaya 6.27; 3 Zhanna Zelikova 6.20; 4 Polina Lukyanenkova 6.05; 5 Snezhana Koretskaya 6.01
SP Natalya Troneva 16.65

No comments:

Post a comment