Sunday, August 18, 2019

Taiyuan (China), 14-17.2019 -National Youth Games-


Taiyuan (China), 14-17.2019 -National Youth Games-
Men u20
100m (15) (-0,2) 1 Li Zeyang 10.41; 2 Lu Liang 10.48; 3 Wang Zhihong 10.54; 4 Chen Guanfeng 10.56; in heats: Huang Yonglian 10.51 (-0,3) 2h
200m (17) (-0,2) 1 Gao Gaofei 20.86; 2 Wang Zhihong 21.10; 3 Xu Renyu 21.23; 4 Liu Ke 21.27; 5 Guo Yuyang 21.30
200m prelims (16) h1 (2.1) 1 Gao Gaofei 20.92; 2 Guo Yuyang 21.02; 3 Xu Renyu 21.28; 4 Li Shunjie 21.44; h2 (-1,0) Wang Zhihong 21.37; h3 (0.0) Liu Ke 21.46
400m (15) 1 Xie Zhiyu 46.30; 2 Wang Hongliang 46.90; 3 Mou Chunjun 46.93; 4 Jin Mengfei 47.02; 5 Xia Runtian 47.56; 6 Zhang Xiaonang 47.71; 7 Meng Xingpeng 47.86
1.500m (15) Chang Yizhong 3.54.21
5.000m (14) Su Fei 14.26.80
110mh (0,99m) (14) (-0,3) 1 Ning Xiaohan 13.39; 2 Liu Bowen 13.47; 3 Shi Guoxing 13.52; 4 Lu Wei 13.55; 5 Guo Zhongjie 13.68; 6 Ji Haohao 13.96
400mh (17) 1 Xie Zhiyu 49.96; 2 Wang Hongwen 50.80; 3 Wang Daojun 51.64; 4 Liu Shuang 51.84; 5 Lin Zhikai 51.95
3.000m St (17) Wang Fudong 9.08.74
HJ (15) 1 Duan Yuhang 2.20; 2 Wang Guanxiong 2.15; 3 Wang Yang 2.15
PV (16) 1 Chen Yang 5.15; 2 Wang Peng 5.15
LJ (14) -nwi- 1 He Xiaolong 7.68; 2 Zheng Chengzhuo 7.56
TJ (16) -niw- 1 Su Haonan 16.36; 2 Wei Lianyong 15.91; 3 Wang Zhechen 15.76; 4 Wu Yunfei 15.52
SP (6 kg) (18) 1 Xing Jialiang 19.61; 2 Wang Haoxiang 19.11; 3 Wu Nanjun 18.84; 4 Zhu Yingxu 18.67; 5 Gao Jian 18.56
DT (1,75 kg) (17) 1 Zhu Jiacheng 58.10; 2 Wu Nanjun 58.12; 3 Meng Lingqi 55.35
HT (6 kg) (14) 1 Wang Qi 76.30; 2 Cheng Defeng 71.11; 3 Liu Yuxuan 67.32; 4 Hong Shuai 67.04
JT (16) 1 Wang Cong 73.97; 2 Liu Zhekai 73.63; 3 Gao Longyu 70.33
Men u18
100m (15) (-0,3) 1 Chen Jiapeng 10.51; 2 Qiu Zhixian 10.65
200m (17) (-0,2) Chen Jiapeng 21.42
400m (15) 1 Du Zhiqiang 46.91; 2 Sun Jiahao 47.13; 3 Yin Tao 48.14; 4 Zhu Zhihao 48.16; 5 Guo Tong 48.48
110mh (0,91m) (14) (-0,1) 1 Yang Jiajun 13.30; 2 Zheng Wang 14.06
LJ (15) -nwi- Yang Jincheng 7.23
SP (5 kg) (15) 1 Ruan Chenhang 19.96; 2 Cheng Zhitao 19.16; 3 Wang Bingxuan 18.63; 4 Sun Zhihong 18.47
DT (1,5 kg) (17) Cui Mingyang 55.65
HT (5 kg) (15) 1 Jiang Kaiyang 67.84; 2 Feng Zeyang 67.61; 3 Shi Linghan 64.65
JT (700 g) (16) 1 Cui Mingyang 72.21; 2 Liu Yanlong 71.87; 3 Li Jiaju 71.76
Women u20
100m (15) (-0,1) 1 Zhu Cuiwei 11.52; 2 Li He 11.54; 3 Zhu Cuiyan 11.64; 4 Cai Yanting 11.65; 5 Feng Lulu 11.73 (11.62 (0.8) 1h)
200m (17) (-0,6) 1 Li He 23.42; 2 Cai Yanting 23.68; 3 Lin Xinyi 24.11; 4 Cao Liuliu 24.22
200m prelims (16) h1 (1.6) Li He 24.14; h2 (0.7) Cai Yanting 24.28
400m (15) 1 Mo Jiadie 53.06; 2 Li Xingyuan 54.30; 3 Peng Yequn 54.39
800m (16) 1 Zhang Guiping 2.09.14; 2 Chen Yumo 2.09.28
5.000m (15) 1 Luo Xia 16.59.11; 2 Zhano Yanli 16.59.93
100mh (14) (-0,1) 1 Dai Yiru 13.36; 2 Guo Jinglei 13.76
400mh (17) 1 Mo Jiadie 57.76; 2 Lu Zhangwei 58.53; 3 Zou Yifan 59.56
3.000m St (17) 1 Tang Tingwan 10.10.27; 2 Tan Jinlian 10.18.90
PV (16) She Chenyao 4.15; 2 Niu Chunge 4.15
LJ (16) -nwi- 1 Chen Shuiqing 6.29; 2 Gong Luying 6.27; 3 Zheng Yan 6.17
TJ (18) -nwi- 1 Yang Yang (chn) 13.97; 2 Tan Qiujiao 13.77; 3 Li Yu 13.32; 4 Tong Menghui 13.11
SP (17) 1 Yu Tianxiao 17.45; 2 Li Xinhui 16.30; 3 Sun Yue 15.90
DT (18) Yang Huanhuan 54.96
HT (15) Ji Li 65.42
JT (15) 1 Liao Yu 56.73; 2 Wang Ying 53.38; 3 Dai Qianqian 53.24; 4 Gai Qiaohui 50.74
Women u18
100m (15) (-0,5) Li Yuting 11.64
200m (17) (-0,2) Li Yuting 24.15
400m (15) 1 Yan Hailing 54.23; 2 Huang Meixia 55.12
100mh u18 (0,76m) (14) (0.0) Xia Xining 13.30
400mh (17) Zhou Xiaohan 59.37
LJ (15) -nwi- Tan Mengyi 6.04
SP (3 kg) (17) 1 Wu Qian 16.46; 2 Zhang Xinyue 15.54
HT (3 kg) (16) 1 Liu Yang 63.52; 2 Ye Jiayi 61.83

No comments:

Post a Comment