Saturday, August 24, 2019

Maebashi (Japan), 23-25.8.2019 -Kanto Championships-


Maebashi (Japan), 23-25.8.2019 -Kanto Championships-
Men
100m (4.8) 1 Seiya Kusano 10.19; 2 Kenji Madero (2002) 10.29; 3 Hiroaki Suzuki 10.34; 4 Tota Moro (2000) 10.39
400m 1 Fuga Sato 46.98
400mh 1 Yuki Shinjo 51.42; 2 Masahiro Ito 51.45
PV Kazuya Ishibashi 5.30
LJ Hiromu Tsudo (2000) 7.53 (0.2)
DT Yuji Tsutsumi 59.56
JT Yoshihiro Nakajima 71.60
Women
400m Akane Fujinuma 54.75
TJ Saki Kenmochi 13.02 (1.6)
JT Moena Uchida (2001) 51.52

No comments:

Post a comment