Sunday, August 18, 2019

Fukui (Japan), 17.8.2019


Fukui (Japan), 17.8.2019
Men
100m Elite (0.9) 1 Yoshihide Kiryu 10.05; 2 Shuhei Tada 10.20; 3 Kirara Shiraishi 10.29; 4 Kotaro Iwasaki 10.31; 5 Ippei Takeda 10.37; 6 Wataru Inuzuka 10.44; 7 Takuya Nagata 10.45
100m (-0,2) 1 Kotaro Iwasaki 10.35; 2 Ippea Takeda 10.45; 3 Kimihiko Okubo 10.47
200m (0.8) 1 Kirara Hiraishi 20.27; 2 Shota Iizuka 20.39; 3 Jun Yamashita 20.40; 4 Shota Hara 20.72; 5 Takumi Iizuka 20.98; 6 Kei Takase 21.12
800m 1 Ryu Arima 1.46.63; 2 Sho Kawamoto 1.48.23; 3 Takahiro Hayashi 1.48.83
110mh (1.1) 1 Shun-ya Takayama 13.25; 2 Taio Kanai 13.53; 3 Shunsuke Izumiya (2000) 13.53; 4 Wataru Yazawa 13.55; 5 Ansoni Kuriki 13.60; 6 Shuhei Ishikawa 13.65; 7 Akihiro Ogata 13.91
LJ 1 Shotaro Shiroyama 8.40 (1.5); 2 Yuki Ashioka 8.32 (1.6); 3 Hibiki Tsuha 8.23 (0.6); 4 Daiki Oka 8.03 (0.6); 5 Kota Minemura 7.94 (2.0); 6 Hiroshi Tebira 7.90 (1.0); 7 Natsuki Yamakawa 7.88 (1.9); 8 Shin-ichiro Shimono 7.78 (1.9); 9 Tenju Togawa 7.71 (2.3) and 7.62 (1.4)
Women
100m (0.6) Midori Mikase (2001) 11.69
100mh (1.4) 1 Asuka Terada 13.00; 2 Mako Fukube 13.16; 3 Yumi Tanaka 13.18; 4 Hitomi Shimura 13.42; 5 Yuri Okubo 13.55

No comments:

Post a Comment