Friday, February 22, 2019

Lviv (Ukraine), 22.2.2019 (indoor)


Lviv (Ukraine), 22.2.2019  (indoor)

Men

HJ 1 Vadym Kravchuk 2.20; 2 Yuriy Krymarenko 2.20; 3 Dmytro Yakovenko 2.15; Dmytro Nikitin 2.15; Andriy Kovalyov 2.15; 6 Serhiy Spilnyak 2.15

Women

HJ 1 Yuliya Levchenko 1.96; 2 Iryna Gerashchenko 1.94; 3 Liliya Klintsova 1.83; 4 Daniel Frenkel (isr)1.80

No comments:

Post a comment