Wednesday, November 28, 2018

Moodbidri (India), 25-28.11.2018 -79th All India Inter-University Championships-


Moodbidri (India), 25-28.11.2018  -79th All India Inter-University Championships-

Men

100m (26) (nwi) 1 Elakkiya Dasan 10.41; 2 Prajwal Mandanna 10.58

400m (27) 1 R. Rajesh 47.68; 2 Rohan D. Kumar 48.02

800m (26) 1 M. Raguram 1.50.41; 2 Dvaiah T. 1.50.71; 3 Gurman Singh 1.50.85

1.500m (28) Abhinand Sundaresan 3.49.55

TJ (27) 1 Shah Jay Pradeep 16.36 (nwi); 2 Praveen 16.05 (nwi)

SP (26) 1 Prabh Kirpal Singh 17.62; 2 Karanveer Singh 17.33; 3 Paramjeet Singh 17.28

Women

100m (26) (nwi) 1 N S Simi 11.56; 2 Dhanalakshmi S. 11.69; 3 V. Revathi 11.84

400m (27) 1 Salini V K 54.21; 2 Jerin Joseph 54.45; 3 R. Vithya 54.48

800m (26) 1 Abitha Mary 2.07.37; 2 Therese Joseph 2.08.47

1.500m (28) 1 Harmilan Bains 4.25.95; 2 Babitha C 4.28.83

100mh (28) (nwi) Sapna Kumari 13.77

HJ (26) Devasana Angel P. 1.83

LJ (26) 1 Harshini Saravanan 6.15 (nwi), 2 Priyanka Kerret 6.10 (nwi); 3 Renu 6.09 (nwi)

JT (27) Poonam Rani 53.26

No comments:

Post a Comment