@Trackinsun

@Trackinsun

Monday, September 10, 2018

Kanagawa (Japan), 6-9.9.2018 -87th National University Championships-


Kanagawa (Japan), 6-9.9.2018  -87th National University Championships-

Men

100m (8) semis (8) (-1,4) 1 Shunto Nagata 10.34 (10.31 (-0,4) 1s2); 2 Yukitoki Miyasaki 10.35; 3 Shuhei Tada 10.36 (10.35 (-1,5) 1s3); 4 Ippei Takeda 10.42 (10.35 (-0,4) 2s2); 5 Yuki Hirao 10.42; 6 Daisuke Miyamoto 10.45; in semis: Ryyuga Matsuo 10.43 (-1,5) 3s3; Kousuke Yokogawa 10.44 (-0,4) 3s2; Kirara Shiraishi 10.46 (-0,4) 4s2; Hiroaki Yabashi 10.46 (-0,4) 5s2; Yoshihiro Someya 10.49 (-1,5) 4s3; Akihiro Higashida 10.50 (-0,4) 6s2

100m heats (7) h4 (-1,4) 1 Daisuke Miyamoto 10.36; 2 Yoshihiro Someya 10.48; h5 (-2,2) 1 Shunto Nagata 10.39; 2 Kotaro Iwasaki 10.50

200m (9) (-4,0) 1 Jun Yamashita 20.66; 2 Sho Kitagawa 20.76; 3 Shunto Nagata 21.11; 4 Shota Murase 21.31; 5 Ryo Yakushiji 21.32; Yuma Saito 21.32

200m heats (8) h1 (-1,9) Keigo Yasuda 21.32; h3 (-0,3) 1 Shota Murase 21.17; 2 Kirara Shiraishi 21.20; 3 Hiromi iri 21.24; h4 (-1,3) 1 Yuma Saito 21.27; 2 Wataru Inuzuka 21.33; h5 (-1,7) Joya Koike 21.39; h6 (-2,4) Ryo Yakushiji 21.38; h6 (-2,7) 1 Shunto Nagata 21.32; 2 Ryonosuke Matsuoka 21.39; h8 (-1,1) 1 Jun Yamashita 21.04; 2 Kouki Ueyama 21.25; 3 Masashi Mihara 21.28

400m (8) 1 Julian jrummi Walsh 45.75; 2 Rikuya Ito 45.79; 3 Mitsuki Kawauchi 45.96; 4 Kazushige Ooyama 46.53; 5 Mizuki Obuchi 46.60; 6 Naoki Kitadani 47.20; 7 Yuki Nomura 47.79

400m semis (7) heats (7)  s1 1 Mitsuki Kawauchi 46.07; 2 Julian jrummi Walsh 46.10 (45.92 2h4); 3 Yuki Nomura 46.35; 4 Mizuki Obuchi 46.77 (46.54 2h2); 5 Taichi Suzuki 46.80 (46.70 1h1); 6 Susumu Miura 47.24; 7 Takamasa Kitagawa 47.25 (47.03 3h3); s2 1 Rikuya Ito 47.10 (45.86 1h4); 2 Kazushige Ooyama 47.14 (46.83 4h4); 3 Naoki Kitadani 47.38 (47.38 2h5); 4 Kenta Kawamitsu 47.74 (46.96 3h2); 5 Takuho Yoshizu 47.77 (46.94 1h3); 6 Kota Wakabayashi 47.84 (47.33 1h5); in heats: Kazuki Matsukiyo 46.97 2h3; Ryuta Sugihara 47.50 3h5; Huga Sato 47.52 4h2; Takumi Sofue 47.52 5h2; Tatsuya Yoshida 47.53 2h1; Taisei Kudo 47.59 4h3; Shoma Muraki 47.68 5h3; Koki Sato 47.81 6h4

800m semis (8) heats (8) s1 1 Kenta Umetani 1.50.80; 2 Takeyuki Tosaka 1.50.95

1.500m (7) heats (6) 1 Ryoji Tatezawa 3.46.28 (3.44.91 1h3); 2 Masato Saiki 3.46.42 (3.45.28 2h3); 3 Kazuyoshi Tamogami 3.47.32 (3.46.68 3h3); 4 Rikuto Iijima 3.48.30; 5 Aoshi Kobayashi 3.49.06 (3.47.05 1h2); in heats: Syunpei Okawa 3.46.87 4h3; Yusuke Takahashi 3.47.01 5h3; Ryota Sasaya 3.47.13 6h3; Chota Ichisawa 3.47.20 7h3; Kakeru Nakamura 3.47.55 8h3; Kouhei Ootake 3.47.60 9h3; Riku Ku¡imura 3.49.57 2h2; Koudai Chihara 3.48.60 3h2; Atuya Ubukata 3.48.84 4h2; Koou Kobayashi 3.49.75

5.000m (8) 1 Ledama Kisaisa (ken) 13.49.80; 2 Patrick Mathenge Wambui (ken) 13.59.45; 3 Keita Yoshida 14.08.75

10.000m (6) Josphat Ledama (ken) 28.28.48; 2 Patrick Mathenge Wambui (ken) 28.34.09

110mh (9) semis (9) (-1,1) 1 Shunsuke Izumiya 13.75; 2 Ryota Fujii 13.87; 3 Ansoni Kuriki 13.90; 4 Shuhei Ishikawa 13.94; 5 Higashi Tomasuishida 13.99 (13.92 (-1,8) 2s2); 6 Kouki Maeda 14.05 (14.00 (-1,8) 3s2); 7 Yusuke Takahashi 14.12 (14.10 (-2,8) 5s1); in semis: Tatsuya Hagio 14.07 (-2,8) 4s1; Masahiro Kagimoto 14.14 (-1,8) 4s2

110mh heats (8) h1 (0.1) 1 Shuhei Ishikawa 13.96; 2 Kouki Maeda 14.08; h2 (-1,1) 1 Shunsuke Izumiya 13.77; 2 Ansoni Kuriki 13.99; h6 (-0,9) 1 Ryota Fujii 14.08; 2 Kenta Yamamoto 14.14

400mh (9) 1 Tatuhiro Yamamoto 50.33; 2 Takafumi Iwasaki 50.93; 3 Riki Ohara 51.03; 4 Kieto Nonaka 51.14; 5 Kakeru Inoue 51.18; 6 Masaki Toyoda 51.49; 7 Yuki Shinjo 51.51; 8 Yuusuke Ozaki 51.79

400mh semis (8) s1 1 Tatsuhiro Yamamoto 50.24; 2 Takafumi Iwasaki 50.35; 3 Yuki Shinjo 50.49; 4 Masaki Toyoda 50.55; 5 Masahito 50.82; 6 Kenji Yamamoto 50.96; 7 Kyouhei Yoshida 51.21; 8 Tomoya Shima 51.28; s2 1 Keito Nonaka 50.38; 2 Yuusuke Ozaki 50.71; 3 Riki Ohara 50.71; 4 Kakeru Inoue 50.78; 5 Rui Takahashi 50.95; 6 Kohei Miyako 51.51; 7 Ryuji Kamimura 51.85

400mh heats (7) h1 1 Kohei Miyako 50.64; 2 Yutarou Mano 50.99; 3 Rui Takahashi 51.05; 4 Yusuke Shirao 51.39; 5 Haruki Maeyama 51.61; h2 1 Kakru Inoue 50.63; 2 Keito Nonaka 50.71; 3 Kenji Yamamoto 50.74; 4 Masaki Toyoda 50.84; 5 Riki Ohara 51.01, 6 Ryuji Kamimura 51.11; h3 1 Yuki Shinjo 50.53; 2 Takafumi Iwasaki 50.75; 3 Yuusuke ozaki 50.84; 4 Tomoya Shima 51.17; 5 Masaya Oda 51.47; h4 1 Masahito Tashiro 50.98, 2 Tatsuhiro Yamamoto 51.71; 3 Kyouhei Yoshida 51.84; 4 Hirotaka Tomita 51.86

3.000m St (9) 1 Kazuya Shiojiri 8.31.98; 2 Taisei Ogino 8.44.74; 3 Tubasa Komuro 8.48.66; 4 Noi Suzaki 8.50.22

4x100m (7) heats (6) 1 Chuo University (T. Miyagi; I. Takeda; K. Okubo; Y. Someya) 39.14 (38.90 1h1 with T. Izuka in 3rd leg); 2 Keio University (K. Okawa; S. Nagata; Y. Wada; R. Ogura) 39.24; 3 Kansai University (K. Nishihata; R. Okada; H. Iri; S. Tada) 39.30; in heats: Daito Bunka University (Y. Simotori; K. Shiraishi, K. Yasuda; M. Oota) 39.16 1h2

4x400m (9) Toyo University (T. Yoshizu; J. Ikeda; N. Sakurai; J. Walsh) 3.06.34

HJ (7) 1 Naoto Hasegawa 2.18; 2 Rai Mizutani 2.15; 3 Ryouichi Akamatsu 2.15; 4 Yuji Hiramatsu 2.15

PV (7) 1 Kosei Takekawa 5.40; 2 Masaki Ejima 5.30; 3 Takuma Ishikawa; Shingo Sawa 5.20; 5 Kazuya Ishibashi 5.20; 6 Rinri Uematsu 5.20; Kota Suzuki 5.20; Shunto Ozaki 5.20; 9 Hiroki Hayashi 5.20

LJ (8) 1 Yuki Hashioka 7.97 (1.3); 2 Taishi Endo 7.84 (5.9) and 7.65 (1.9); 3 Tenju Togawa 7.79 (2.5) and 7.61 (1.0); 4 Yuta Sano 7.78 (2.5) and 7.72 (1.4); 5 Kenji Nakamura 7.75 (4.9) and 7.65 (1.4); 6 Tomoya Nomura 7.58 (-0,3); 7 Shota Inagawa 7.58 (3.5); 8 Tazuma Kawashima 7.53 (3.0); 9 Kaito Kiwada 7.50 (-0,5)

TJ (9) 1 Kouhei Nakayama 16.53 (1.6); 2 Tatsuya Tsujita 16.02 (2.5); 3 Mutsuki Harada 16.02 (2.5) and 15.89 (1.8); 4 Tazuma Kawashima 15.95 (1.8); 5 Shu Murasaki 15.93 (5.0)

SP (6) Shinichi Yukinaga 17.47

HT (9) 1 Takahiro Kobata 66.38; 2 Masayoshi Okumura 66.10; 3 Takuya Matsubara 64.73

HT qualy (8) Masayoshi Okumura 65.31

JT (7) 1 Gen Naganuma 74.01; 2 Yuta Sakiyama 73.99; 3 Tatsuya Nakamoto 73.69; 4 Syu Mori 71.89; 5 Takuma Nakanishi 70.76; 6 Hiroshi Ikegawa 70.71; 7 Shun Yamada 70.68; 8 Yuya Mizuno 70.06

Decathlon (7-8) 1 Yuma Maruyama 7.679p (11.00 (-4,0); 7.48 (1.1); 12.91; 2.02; 50.45  - 14.36 (-0,4); 38.67; 4.50; 57.17; 4.55.11); 2 Shun Taue 7.320p (11.29 (-2,2); 7.27 (2.1); 11.35; 1.90; 48.95  - 14.58 (-0,4); 35.01; 4.00; 51.38; 4.20.37); 3 Keisuke Ouda 7.257p (10.82 (-4,0); 7.21 (-0,9); 12.56; 1.85; 48.22  - 15.34 (0.8); 37.93; 4.10; 55.30; 5.03.70)

10 Kms Walk (7) Koki Ikeda 40.35.34

Women

100m (8) emis (8) (-2,1) Haruna Kuboyama 11.86; in semis; s1 (0.8) 1 Ichiko Iki 11.72; 2 Mai Fukuda 11.73; 3 Rina Saito 11.77; s2 (-1,0) Haruna Kuboyama 11.80

100m heats (7) h3 (0.4) Kaho Nishio 11.81

200m (9) (-3,1) Mae Hirosawa 24.19

200m heats (8) h3 (-1,3) 1 Miku Yamada 24.25; 2 Haruna Kuboyama 24.33; h6 (-1,0) Mae Hirosawa 24.22

400m (8) 1 Mae Hirosawa 53.27; 2 Nanako Matsumoto 53.52; 3 Ayaka Kawata 54.13; 4 Mayu Inaoka 54.44; 5 YUna Iwata 54.53; 6 Mayu Kobayashi 54.90

400m semis (7) heats (6) s1 Nanako Matsumoto 54.60 (54.41 1h4); s2 1 Ayaka Kawata 54.03; 2 Mayu Inaoka 54.07; 3 Yuna Iwata 54.09; 4 Mayu Kobayashi 54.64; in heats: Mae Hirosawa 54.86 1h1

800m (9) 1 Ayano Shiomi 2.05.88; 2 Yuuki Hirota 2.06.12; 3 Ayaka Kawata 2.06.54; 4 Airi Ikezaki 2.08.29

800m heats (8) h3 1 Ayano Shiomi 2.08.02; 2 Moe Kawaharada 2.08.31

1.500m (7) heats (6) 1 Tomomi Musembi Takamatsu 4.25.50; 2 Natsu Hashimoto 4.28.53 (4.26.51 4h1); 3 Ayami Higuma 4.28.68; 4 Mana Aomatu 4.29.45 (4.28.30 5h1); 5 Nonoka Hosaka 4.29.76 (4.29.04 1h3); in heats: Nanako Imamura 4.26.23 1h1; Kana Tsuchida 4.26.25 2h1; Ayano Sugahara 4.29.02 6h1; Mina Ueda 4.29.35 2h3; Hina Yanagitani 4.29.37 3h3

5.000m (8) 1 Tomomi Musembi Takamatsu 16.06.83; 2 Yukina Ueda 16.08.67; 3 Rino Goshima 16.09.23; 4 Yuki Sato 16.18.08; 5 Yuka Suzuki 16.18.55

10.000m (6) 1 Rika Kaseda 33.29.20; 2 Hitomi Mizuguchi 33.35.41; 3 Yukina Ueda 33.37.34; 4 Ena Kagayama 33.44.66; 5 Hikari Sudou 33.45.91

100mh (9) (-0,6) 1 Hikari Tanaka 13.53; 2 Marumi Kanai 13.61; 3 Yumi Tanaka 13.67; 4 Miho Suzuki 13.70

400mh (9) 1 Kana Koyama 58.34; 2 Kazuki Higa 58.76; 3 Akiko Ito 58.77; 4 Risa Hayashi 59.70; 5 Natsumi Murakami 59.72; 6 Yuri Ikubo 59.99

400mh semis (8) s1 1 Kana Koyama 59.06; 2 Risa Hayashi 59.74; s2 1 Akiko Ito 58.87; 2 Kazuki Higa 59.19; 3 Karen Yokota 59.40; 4 Natsumi Murakami 59.44; 5 Keina Carothers 59.71; 6 Moeka Sekimoto 59.81

400mh heats (7) h1 Akiko Ito 59.47; h2 Karen Yokota 59.73; h3 Kasumi Yoshida 59.94; h4 Kana Koyama 59.08

3.000m St (9) 1 Kako Okada 10.02.04; 2 Manami Nishiyama 10.11.11; 3 Moka Oouchi 10.19.78; 4 Mika Okimura 10.24.91; 5 Moeno Shimizu 10.29.48

3.000m St heats (8) h1 Manami Nishiyama 10.23.40; h2 Kako Okada 10.21.66

4x100m (7)  Nippon Somito (K. Yuasa; M. Fukuda; M. Hirosawa; M. Yamada) 44.59

HJ (9) 1 Yuzuki Ishioka 1.78; 2 Shellyi Tsuda 1.78

LJ (7) 1 Sumire Hata 6.06 (-0,1)

TJ (8) Kuria Kenmochi 13.12 (2.3)

SP (7) 1 Nanaka Koori 15.60; 2 Honoka Oyama 15.33

DT (6) Nanaka Koori 53.31

JT (8) 1 Haruka Kitaguchi 60.48; 2 Tomoka Kuwazoe 54.42; 3 Kaho Iguchi 52.70; 4 Mikako Yamashita 52.31; 5 Hiroko Takigawa 51.54; 6 Sae Takemoto 51.42; 7 Akiho Hyodo 51.06; 8 Kanaki Asano 50.95; 9 Yuki Katsuno 50.66; 10 Mizuho Imamura 50.17; 11 Akane Koyama 50.05

Heptathlon (6-7) Meg Hemphill 5.550p (13.71 (-0,8); 1.60; 11.86; 25.67 (-2,0)  - 6.00 (1.0); 42.27; 2.25.13)

10 Kms Walk (7) 1 Aguri Hashi 47.31.33; 2 Serena Sonoda 47.40.78

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun