Friday, September 21, 2018

Jalahalli (India), 17-20.9.2018 -68th All India Inter-Services Athletics Championships-


Jalahalli (India), 17-20.9.2018  -68th All India Inter-Services Athletics Championships-

Men

100m (20) (nwi) 1 Sanjeet Singh 10.26; 2 Vidya Sagar 10.33; 3 Jyoti Shankar Debnath 10.36; 4 Satnam 10.46; 5 Bhaskarya 10.47; 6 Tajinder Singh 10.53; 7 Md Sadath 10.54; 8 Gundu Vamsi Praveen 10.55

200m (18) (nwi) Sanjeet Singh 20.96; 2 Vidyasagar 21.08; 3 K Ashok 21.17

400m (19) 1 Noah Nirmal 45.96; 2 Jithu Baby 46.77; 3 Kunhu Muhammed 46.82; 4 Rahul Baby 47.03; 5 Angrej Singh 47.07; 6 Sajin 47.56

800m (18) Md Afsal 1:49.82

110mh (19) (nwi) Maymon Poulose 14.13

400mh (19) 1 Vijay Singh 50.15; 2 M P Jabir 50.32; 3 Santhosh Kumar 50.50; 4 Shejil Verghese 51.08; 5 Aftab Alam 51.59

3.000m St (20) Avinash Sable 8:41.51

HJ (19) 1 Sarvesh Anil Kusare 2.22; 2 B Chethan 2.20; 3. C Srinesh 2.14

PV (19) Subramaniam Silva 5.30

LJ (18) 1 M. Silambarasan 8.06 (nwi); 2 V O Jinesh 7.92 (nwi); 3 Sidharth Naik 7.64 (nwi); 4 Suresh Kumar 7.54 (nwi); 5 Jithin Thomas 7.50 (nwi)

TJ (20) 1 A V Rakesh Babu (16.46 (nwi); 2 Eldhose Paul 16.36 (nwi); 3 D Arivu Selvam 16.30 (nwi); 4 Abdullah 16.28 (nwi); 5 M Singh 16.18 (nwi); 6 R Rajasekar 15.78 (nwi)

SP (20) 1 Tejinder Pal Singh Toor 19.15; 2 Parveen 18.63; 3 Naresh 18.62; 4 Malkeet Singh 17.47; 5 Beer Bahadur 17.35

DT (18) 1 Dharamraj Yadav 58.17; 2 Vazeer 56.27; 3 Gagandeep Singh 54.17

HT (20) 1 Bhupender Singh 66.55; 2 Taranveer Singh 63.80; 3 Bajinder Singh 63.64; 4 Lovejit Singh 63.40

JT (19) 1 Neeraj Chopra 83.90; 2 Anand V Haveri 75.81; 3 Abhishek Singh 74.16; 4 Anil Kumar Rajbhar 73.49; 5 Virender 72.22

20 Kms Walk (18) 1 Devender Singh 1:24:53; 2 K Ganapati 1:24:57

No comments:

Post a comment