@Trackinsun

@Trackinsun

Wednesday, May 23, 2018

Adler (Russia), 20-21.5.2018 -Multi Events Cup-


Adler (Russia), 20-21.5.2018  -Multi Events Cup-

Men 

Decathlon 1 Artem Lukyanenko 7.838p (11,32/0.0-7,13/0.6-14,50-1,94-50,24-14,42/1.3-44,78-4,90-57,14-4.47,88); 2 Aleksandr Tabala 7.438p (11,96/-1.6-6,92/1.1-14,70-1,97-51,62-15,49/-1.0-42,75-4,40-57,62-4.28,97); 3 Yevgeniy Chernov 7.412p (11,35/-1.1-7,25/0.6-21,76-1,97-50,09-15,31/1.3-42,43-4,40-48,54-4.38,30); 4 Nikita Zakharchenko 7.362p (10,67/0.0-7,46/-0.8-12,39-1,91-49,25-14,52/1.3-32,42-3,70-49,19-4.26,51)

Decathlon u20 1 Stepan Kekin (13.11.00) 7.817p (10,83/0.4-7,26/0.2-14,33-1,85-50,27-14,31/-1.2-44,20-4,80-57,10-4.54,35); 2 Dmitriy Pasechnik (15.05.99) 7.197p (11,25/1.3-7,10/0.0-12,02-1,85-49,50-15,01/-1.2-36,24-4,40-41,65-4.21,26)

Decathlon u18 1 Aleksandr Komarov (04.03.01) 7.728p (11,00/1.1-6,77/1.6-17,03-1,97-51,68-14,71/0.2-49,95-4,30-50,61-4.49,24); 2 Arseniy Yelfimov (17.09.01) 7.408p (11,50/1.1-6,70/0.3-16,89-1,97-54,84-15,40/0.2-45,44-4,60-53,29-4.49,80)

Women

Heptathlon 1 Viktoriya Vaseykina 5.923p (14,34/-1.1-1,80-12,63-25,33/0.0-6,18/-0.1-43,72-2.21,03); 2 Mariya Pavlova 5.784p (14,19/-1.1-1,74-12,98-25,42/0.0-6,03/0.0-41,20-2.21,38); 3. Yelena Yermolina 5.651p (14,13/-1.1-1,71-11,83-26,62/0.0-6,01/0.0-41,57-2.15,92); 4 Margarita Korneychuk 5.573p (14,70/-1.1-1,86-11,50 26,06/0.0-5,73/0.0-35,34-2.16,57)
Heptathlon  u20 Alina Podgornova (05.05.99) 5.397p (14,89/0.4-1,71-12,55-25,75/0.9-5,89/0.3-35,12-2.18,9 )

Heptathlon u18 1 Vilena Komarova (26.12.01) 5.501p (14,35/0.9-1,80-12,33-25,37/1.8-5,85/0.7-33,75-2.28,97); 2 Vladlena Komarova (26.12.01) 5.386p (14,94/0.9-1,74-12,62-26,48/1.8-5,97/0.9-34,47-2.23,74); 3 Yuliya Sokhatskaya (12.12.01) 5.362p (14,37/0.9-1,68-12,73-25,82/1.8-5,86/1.3-32,50-2.25,35)

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun