@Trackinsun

@Trackinsun

Thursday, March 08, 2018

Patiala (India), 5-8.3.2018 -Federation Cup-


Patiala (India), 5-8.3.2018 -Federation Cup-

Men

100m (6) (nwi) 1 Siva Kumar 10.43; 2 V. K. Elakkiya Dasan 10.56 (10.40 (0.1) 1s1); 3 Sanjeet 10.59 (10.53 (0.0) 2s2); in semis: Krishnakumar Rane 10.51 (0.0) 1s2; Jyotisankar Debnath 10.59 (0.0) 2s3

100m heats (5) Siva Kumar 10.58 (0.0) 1h1

200m (8) (0.0) 1 Siva Kumar 21.14; 2 Sanjeet 21.53

400m (6) 1 Muhammed Ana 46.13; 2 Amoj Jacob 46.74; 3 Kunhu Muhammed 46.85; 4 Arokia Rajiv 47.02; 5 Dharun Ayyasamy 47.08; 6 Ravinder Ravinder 47.25; 7 Sumit Kumar 47.77; 8 Nagaraj Kudubhavi 47.95

400m heats (5) Muhammed Anas 46.06 1h3; Kunhu Muhammed 46.89 1h1; Amoj Jacob 47.04 2h1; Ravinder Ravinder 47.07 3h1; Sumit Kumar 47.07 2h3; Dharun Ayyasamy 47.09 4h1; Jithu Baby 47.16 5h1; Arokia Rajiv 47.34 1h2; Nagaraj Kudubhavi 47.51 2h2; Jeevan K. S. 47.59 3h2; Harsh Kumar 47.59 3h3; Sajin V. 47.87 4h3; Pankaj Malik 47.92 4h2; Gaurav 47.92 5h3; Arshdeep Singh 47.99 6h1

800m (6) 1 Jinson Johnson 1.46.32; 2 Manjit Singh 1.46.42; 3 Mohammed Afsal 1.48.17; 4 Beant Singh (99) 1.48.50; 5 Vishwambhar Kolek 1.50.27

1.500m (8) 1 Jinson Johnson 3.39.69; 2 Manjit Singh 3.42.24; 3 Bir Singh 3.42.28; 4 Rahul Rahul 3.43.40; 5 Sahil Thakran 3.44.98; 6 Satish Kumar 3.45.15; 7 Ankit (99) 3.47.09; 8 Ajay Kumar Saroj 3.49.42

5.000m (5) 1 G. Lakshamanan 13.47.28; 2 Suresh Kumar 13.49.51; 3 Gavit Murli 14.03.04; 4 Sachin Patil 14.09.57

10.000m (7) 1 G Lakshmanan 29.31.72; 2 Gavit Murli 29.33.85; 3 Abhishek Pal 29.34.7; 4 Sachin Patil 29.36.84; 5 Arjun Kumar 29.36.93; 6 Kalidas Hirave 29.37.59; 7 Vasudev Nishad 29.37.82

110mh (8) (0.0) 1 Siddhanth Thingalaya 13.76; 2 Maymon Poulose 14.08

110mh heats (7) Siddhanth Thingalaya 14.05 (0.0) 1h1

400mh (8) 1 Dharun Ayyasamy 49.45; 2 Santhosh Kumar 50.14; 3 Ramachandran M 51.61; 4 Surender 52.04; 5 Aftab Alam 52.29

400mh heats (7) Dharun Ayyasamy 52.03 1h1

3.000m St (8) 1 Naveen Kumar Dagar 8.42.19; 2 Avinash Sable 8.43.84; 3 Durga Bahadur Budha 8.43.85; 4 Jaiveer Singh 8.52.76

HJ (7) 1 Tejaswin Shnakar 2.28; 2 Siddharth Yadav 2.25; Srineesh C 2.14

PV (5) Siva Subramani 5.15

LJ (6) 1 Sreeshankar M. 7.99 (0.4); 2 Wayne Peppin 7.66 (0.1); 3 Samsheer S.E. 7.54 (0.1)

LJ qualy (5) Sreeshankar M. 7.83 (nwi) 1q; Wayne Peppin 7.63 (nwi) 2q

TJ (8) 1 Arpinder Singh 16.61 (0.0); 2 Renjith Maheswary 16.51 (nwi); 3 D. Arivuselvam 16.49 (0.0); 4 Rakesh Babu A 16.31 (nwi); 5 Karthik U 16.24 (nwi); 6 Sreejith Mon K 15.93 (nwi)

SP (6) 1 Tajinder Pal Singh 20.24; 2 Naveen Chhikara 19.57; 3 Alfin V P 17.46

DT (7) 1 Dharamraj Yadav 55.35; 2 Kirpal Singh 54.51; 3 Mithravarun S 54.28

HT (8) 1 Ashish Jakhar (99) 67.64; 2 Sukhdev Singh 66.19

JT (6) 1 Neeraj Chopra 85.94; 2 Amit Kumar 79.16; 3 Shivpal Singh 78.31; 4 Abhishe Singh 75.22; 5 Sahil Silwal (2000) 73.64; 6 Gaurav Nehra 73.16; 7 Aminesh Mukherjee 71.62; 8 Parvinder Kumar 71.52; 9 Abhishek Drall 70.68

JT qualy (5) Neeraj Chopra 79.29 1q; Shivpal Singh 73.68 2q; Gaurav Nehra 73.15 3q; Amit Kumar 73.03 4q; Abhishe Singh 70.74 5q; Sahil Silwal 70.70 6q; Parvinder Kumar 70.64 7q

Women

100m (6) (nwi) 1 Dutee Chand 11.60 (11.56 (0.0) 1s1); 2 Prajna S. Prakash 11.81 (11.73 (1.0) 1s2); 3 Hina . 11.83 (11.81 (0.0) 2s1)

100m heats (5) Dutee Chand 11.70 (0.0) 1h1; Prajna S. Prakash 11.71 (0.0) 1h3

200m (8) (0.0) 1 Hima Das (2000) 23.37; 2 Sneha P J 24.47

400m (6) 1 Hima Das (2000) 51.97; 2 Vijayakunari G K 53.03; 3 M R Poovamma 53.38; 4 Sonia Baishya 53.44; 5 Jauna Murmu 53.66; 6 Saritaben Gayakwad 53.87; 7 Arpitha M. 54.32

400m heats (5) Hima Das 53.21 1h3; Jauna Murmu 53.61 1h2; M. R. Poovamma 53.73 1h1; Vijayakunari G K 53.91 2h3; Sonia Baishya 54.14 3h3; Arpitha M. 54.19 2h1; Saritaben Gayakwad 54.23 4h3; Sneha P. 54.42 2h2

800m (6) 1 Shipra Sarkar 2.05.75; 2 Lili Das 2.06.42; 3 Vijayakumari G K 2.07.11; 4 Priya K 2.08.19

1.500m (8) 1 Chitra P U 4.15.25; 2 Shipra Sarkar 4.18.55; 3 Harmilan Bains 4.21.19; 4 Durga Deore (99) 4.23.45; 5 Priya K 4.27.53

5.000m (5) 1 L. Suriya 15.46.96; 2 Swati Gadhave 16.07.63; 3 Aarti Patil 16.27.39; 4 Varsha Devi 16.41.39; 5 Poonam Sonune (2000) 16.50.06

10.000m (7) 1 L. Suriya 32.23.96; 2 Sanjeevini Jadhav 33.36.49; 3 Swati Gadhave 33.47.02; 4 Parul Chaudhary 33.57.25

100mh (8) (0.4) Sapna Kumari (99) 13.61

400mh (8) 1 Arpitha M 57.43; 2 Anu R 58.05

3.000m St (8) 1 Sudha Singh (2002) 9.50.78; 2 Chinta Yadav 10.09.41

LJ (6) 1 Nayana James 6.51 (-0,7); 2 Neena Pinto 6.28 (-0,7); 3 Rintu Mathew 6.07 (-1,7); 4 G. Karthika 6.04 (nwi)

TJ (7) 1 Sheena N V 13.31 (0.1); 2 Renu Renu 13.22 (1.0)

SP (8) Navjeet Kaur Dhillon 16.45

DT (5) 1 Seema Punia 61.05; 2 Navjeet Kaur 57.75

HT (5) Sarita R. Singh 63.80

JT (7) 1 Annu Rani 57.37; 2 Pushpa Jakhar 53.70; 3 Kumari Sharmila 53.53

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun