@Trackinsun

@Trackinsun

Saturday, September 02, 2017

Perm (Russia), 2.9.2017 -Pole Vault at town-


Perm (Russia), 2.9.2017 -Pole Vault at town-

Men

PV 1 Mikhail Gelmanov 5.30; 2 Yevgeniy Lukyanenko 5.15; Denis Bordnikov 5.15; 4 Volodymyr Kalmykov 5.15

Women

PV 1 Tatyana Shvydkina 4.35; 2 Olga Mullina 4.00; 3 Yekaterina Kalmykova 4.00

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun