@Trackinsun

@Trackinsun

Tuesday, August 01, 2017

Volodymyr-Volynskyi (Ukraine), 30.7.2017


Volodymyr-Volynskyi (Ukraine), 30.7.2017

Men

HJ 1 Yuriy Krymarenko 2.30; 2 Dmytro Yakovenko 2.21; 3 Andriy Kovalyov 2.18; 4 Vadym Kravchuk 2.18

Women

HJ Darya Kuchina 1.80

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun