@Trackinsun

@Trackinsun

Friday, February 17, 2017

Smolensk (Russia), 15-17.2.2017 -National Championships in Combined Events- (indoor)


Smolensk (Russia), 15-17.2.2017 -National Championships in Combined Events- (indoor)

Men

Heptathlon (15-16)

1 Pavel Rudnev 5.962p (7.09; 7.20; 12.88; 2.05 - 8.24; 5.20; 2.42.60); 2 Yevgeniy Likhanov 5.875p (7.14; 7.38; 14.59; 2.08 - 8.24; 4.70; 2.51.19); 3 Roman Kondratyev 5.814p (6.97; 7.17; 12.96; 2.05 - 8.05; 4.50; 2.44.56); 4 Artom Lukyanenko 5.780p (7.21; 6.92; 14.78; 1.96 - 8.20; 5.20; 2.53.56); 5 Yevgeniy Sarantsev 5.692p (7.24; 7.09; 15.36; 2.05 - 8.58; 4.70; 2.52.82); 6 Feliks Shestopalov 5.595p (7.33; 7.05; 12.77; 1.90 - 8.31; 4.90; 2.42.29); 7 Andrey Shchurovskiy 5.567p (7.23; 6.75; 15.18; 2.05 - 8.42; 4.10; 2.43.49); 8 Sergey Timshin 5.476p (7.19; 6.84; 12.92; 2.02 - 8.41; 4.60, 2.53.51); 9 Maksim Korolov 5.426p (7.37; 6.67; 14.37; 1.93 - 8.82; 4.50; 2.37.80); 10 Aleksandr Kopeykin 5.372p (7.28; 6.82; 14.57; 1.90 - 8.72; 4.80; 2.58.28); 11 Mikhail Savva 5.318p (7.41; 6.76; 12.66; 1.90 - 8.51; 4.60;2.45.78); 12 Vladislav Grinchuk 5.248p (7.12; 6.74; 11.48; 1.96 - 8.24; 4.40; 3.00.42); 13 Mark Taratynov 5.234p (7.36; 6.74; 10.80; 1.99 - 8.54; 4.00; 2.35.36); 14 Artem Goncharuk 5.209p (7.37; 6.13; 11.68; 1.96 - 8.38; 4.30; 2.38.04)

Heptathlon u20 (16-17) 1 Dmitriy Solomatin 5.753p (7.26; 6.85; 15.16; 1.93 - 8.37; 4.80; 2.37.33); 2 Nikita Rusnak 5.272p (7.39; 6.67; 13.13; 2.08 - 8.53; 4.20; 2.55.59); 3 Artom Gorbachov 5.235p (7.32; 6.60; 12.19; 1.99 - 8.57; 4.40; 2.50.83); 4 Aleksandr Strelchenko 5.098p (7.35; 6.41; 13.07; 1.96 - 8.44; 3.80; 2.48.24)

Heptathlon u18 (16-17) 1 Stepan Kekin 5.297p (7.16; 6.65; 14.96; 1.81 - 7.97; 4.40; 3.07.18); 2 Aleksandr Komarov 5.103p (7.40; 6.29; 15.29; 2.05 - 8.49; 3.90; 3.06.92)

Women

Pentathlon (16) 1 Mariya Pavlova 4.367p (8.62; 1.84; 12.95; 5.90; 2.21.47); 2 Yelena Yermolina 4.178p (8.71; 1.72; 11.80; 5.98; 2.19.01); 3 Yelizaveta Aksenova 3.995p (8.81; 1.78; 13.47; 5.19; 2.27.78); 4 Viktoriya Vaseykina 3.953p (9.02; 1.72; 11.29; 5.84; 2.25.32); 5 Margarita Korneychukh 3.914p (9.04; 1.75; 11.28; 5.55; 2.24.25); 6 Alina Korotchenko 3.852p 88.58; 1.63; 11.77; 5.90; 2.36.28); 7 Marina Pshichkina 3.809p (9.51; 1.72; 13.50; 5.29; 2.27.61); 8 Darya Linnikova 3.784p (8.97; 1.66; 11.18; 5.48; 2.24.72); 9 Yuliya Kondratyeva 3.776p (9.40; 1.69; 12.01; 5.39; 2.23.56); 10 Kristina Gavrilyuk 3.728p (9.10; 1.78; 11.99; 5.50; 2.44.14); 11 Yelena Mrykhina 3.687p (8.96; 1.66; 10.47; 5.20; 2.22.54)

Pentathlon u20 (15) 1 Yelizaveta Kamenets 3.892p (9.23; 1.78; 10.93, 5.67; 2.26.64); 2 Alina Podgornova 3.865p (9.26; 1.69; 11.98; 5.60; 2.23.38); 3 Anastasiya Varlamova 3.722p (9.23; 1.72; 11.42; 5.35; 2.29.37); 4 Diana Adasko 3.641p (9.33; 1.60; 10.65; 5.78; 2.23.28)

Pentathlon u18 (17) 1 Yelizaveta Kirillova 3.906p (9.01; 1.66; 12.54; 5.32; 2.18.27); 2 Vladlena Komarova 3.649p (9.36; 1.69; 11.93; 5.06; 2.26.40); 3 Nadezhda Andryukhina 3.620p (9.50; 1.75; 9.45; 5.36; 2.26.18); 4 Vilena Komarova 3.603p (9.21; 1.72; 10.46; 5.28; 2.32.62); 5 Alina Kashina 3.600p (8.89; 1.54; 10.38; 5.63; 2.28.76); 6 Kseniya Yakovleva 3.598p (9.14; 1.63; 10.96; 5.10; 2.24.24)

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun