@Trackinsun

@Trackinsun

Thursday, February 02, 2017

Sankt Peterburg (Russia), 1.2.2017 (indoor)


Sankt Peterburg (Russia), 1.2.2017 (indoor)

Men

60m 1 Dmitriy Shkuropatov 6.73; 2 Kirill Chernukhin 6.83; 200m 1 Kirill Chernukhin 21.27; 2 Konstantyn Petryashov 21.39; 2.000m 1 Valentin Smirnov 5.12.23; 60mh Roman Kondratyev 8.00; HJ 1 Aleksey Dmitrik 2.18; PV Yevgeniy Ageyev 5.20

Women

800m 1 Ulyana Avvakumenkova 2.05.03; 2 Yekaterina Shapovalova 2.05.61; 2.000m Anna Petrova 5.54.80; 60mh 1 Yuliya Kondakova 8.23; 2 Maria Aglitskaya 8.33; HJ 1 Yevgeniya Kononova 1.84; 2 Natalya Baluyeva 1.84

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun