@Trackinsun

@Trackinsun

Tuesday, January 31, 2017

Moskva (Russia), 31.1.2017 (indoor)


Moskva (Russia), 31.1.2017 (indoor)

Men

HJ 1 Danyil Lysenko 2.32; 2 Ilya Ivanyuk 2.24; 3 Dmitriy Semyonov 2.24; 4 Aleksandr Asanov 2.20; 5 Sergey Mudrov 2.20; 6 Semen Pozdnyakov 2.20; 7 Mikhail Veryovkin 2.15; Yevgeniy Korshunov 2.15

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun