@Trackinsun

@Trackinsun

Sunday, October 02, 2016

Tokyo (Japan), 1.10.2016 -Setagaya Trials-

Tokyo (Japan), 1.10.2016 -Setagaya Trials-
Men
5.000m heat 25 1 Wesley Ledama Githua (ken) 13.27.00; 2 Alexander Mutiso (ken) 13.31.71; 3 Shogo Hata 13.40.79; 4 Hayato Seki 13.41.28; 5 Hiroki Matsueda 13.44.04; 6 Shota Onizuka 13.45.89; 7 Yuji Onoda 13.46.93; 8 Taku Fujimoto 13.47.49; 9 Keisuke Tanaka 13.52.86; 10 Ryutaro Ichitani 13.52.95; 11 Yuta Shimoda 13.53.96; 12 Kazuki Tamura 13.54.17; 13 Ryoji Tatezawa 13.54.63; 14 Simon Mwangi (ken) 13.54.83; 15 Shuto Mikami 13.55.08; 16 Haruki Minatoya 13.55.65; 17 Kenta Ueda 13.56.04; 18 Kazuto Kawabata 13.56.71; 19 Takamitsu Hashimoto 13.57.91; 20 Homare Morita 13.58.18; heat 24 1 Workneh Derese (eth) 13.58.51; 2 Reo Kuniyuki 13.59.14; 3 Yusho Miyazaki 13.59.72
10.000m 1 Leonard Barsoton (ken) 28.55.49; 2 Masaki Toda 28.59.06

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun