Wednesday, September 28, 2016

Kropyvnytskyi (Ukraine), 26-27.9.2016 -National Schools Championships u18-


Kropyvnytskyi (Ukraine), 26-27.9.2016 -National Schools Championships u18-

Men

110mh u18 (0,91m) (27) (0.8) Daniyil Kashchenko 14.19; PV u18 (26) Taras Shevtsov 5.00; DT u18 (1,5 kg) (26) 1 Vadym Zhurba 58.98; 2 Oleksiy Krylin 58.13; HT u18 (5 kg) Mykhaylo Kokhan 71.84; JT u18 (700 g) Oleinic Alexei 72.79

Women

HT u18 (3 kg) (26) Valeriya Ivanenko 63.54

No comments:

Post a comment