@Trackinsun

@Trackinsun

Friday, January 29, 2016

Moskva (Russia), 29.1.2016 (indoor)


Moskva (Russia), 29.1.2016 (indoor)

Men

HJ 1 Danyil Lysenko (97) 2.31; 2 Dmitriy Semyonov 2.28; 3 Aleksey Dmitrik 2.24; 4 Mikhail Veryovkin 2.24; 5 Sergey Mudrov 2.20; 6 Mikhail Akimenko 2.20; 7 Aleksandr Shustov, Yevgeniy Korshunov and Ilya Ivanyuk 2.15; 10 Lev Missirov 2.15

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun