Saturday, November 28, 2015

Tokyo (Japan), 28.11.2015 -Hachioji Long Distance Meet-


Tokyo (Japan), 28.11.2015 -Hachioji Long Distance Meet-

Men

10.000m race A 1 William Malel (ken) 27.22.12; 2 Johana Maina (ken) 27.26.92; 3 Kota Murayama 27.29.69; 4 Tetsuta Yoroizaka 27.29.74; 5 John Maina (ken) 27.35.54; 6 Teressa Nyakora (eth) 27.38.93; 7 Bernard Kimanyi (ken) 27.39.76; 8 Agato Yashin Hassan (eth) 27.46.21; 9 Shuho Dairokuno 27.46.55; 10 Rogers Chumo Kemwoi (ken) 27.49.70; 11 Paul Kuira (ken) 27.50.81; 12 Samuel Mwangi (ken) 27.50.92; 13 Joseph Kamathi (ken) 27.53.79; 14 Yuta Shitara 27.53.84; 15 Tsuyoshi Ugachi 27.55.02; 16 Hiroyuki Yamamoto 27.55.40; 17 Patrick Muendo Mwaka (ken) 27.58.58; 18 Kensuke Takezawa 28.02.70; 19 Alexander Mutiso (ken) 28.03.07; 20 Tsubasa Hayakawa 28.06.10; 21 Shinobu Kubota 28.06.44; 22 Charles Ndirangu (ken) 28.10.66; 23 Daniel Maemba (ken) 28.17.48; 24 Naohiro Domoto 28.18.81; 25 Chiharu Nakagawa 28.19.46; 26 Keita Baba 28.21.28; 27 Akinobu Murasawa 28.21.35; 28 Alex Mwangi (ken) 28.22.58; 29 Masato Kikuchi 28.24.01

10.000m race B 1 Amos Kirui (ken) 28.21.94; 2 Keigo Yano 28.21.89; 3 Yudai Okamoto 28.24.80; 4 Kenji Yamamoto 28.26.35; 5 Mitsunori Asaoka 28.26.56; 6 Shota Hattori 28.26.88; 7 Naoki Aiba 28.26.96; 8 Takuya Fujikawa 28.27.14; 9 Takuya Noguchi 28.27.89; 10 Naohiro Yamada 28.28.22; 11 Masaki Toda 28.28.27; 12 Shota Shinjo 28.29.06; 13 Shuhei Yamamoto 28.29.12; 14 Shota Kai 28.29.62; 15 Yuki Takamiya 28.29.64

10.000m race C Hideyuki Tanaka 28.27.42

No comments:

Post a Comment