@Trackinsun

@Trackinsun

Monday, November 25, 2013

Novopolotsk (Belarus), 20-22.11.2013

Novopolotsk (Belarus), 20-22.11.2013
Men
HT 1 Yury Shayunou 78.65; 2 Oleg Dubitskiy 72.52; 3 Kanstantsin Barsukou 64.47; 4 Yauheni Ivanou 64.14; HT u20 (6 kg) 1 Siarhei Regede (94) 72.20; 2 Artiom Poleshka (94) 72.01; 3 Aleh Sipovich (95) 71.07; 4 Maksim Mitkou (95) 70.42; 5 Aliaksei Iusxenko (94) 68.70; HT u18 (5 Kg) Roman Zholudev (96) 79.66; 2 Paul Hoyakov 70.42; 3 Tomas Vasiliauskas (ltu) (97) 70.29; 4 Ivan Mogilyanchik (96) 69.04
Women
HT Alena Novogrodskaya 64.24; 2 Alina Kastrova 64.18; 3 Daryia Pchelnik 60.30; 4 Tatsiana Tsimafeychik 59.60; 5 Tatsiana Kachegina 58.02; 6 Maryia Smolyachkova 56.01; HT u20 1 Nastassia Shatybelka (94) 64.33; 2 Hanna Zinchuk (94) 62.63; 3 Yuliya Kazmina (94) 56.58; HT u18 (3 kg) Anna Zayanchkovskaya (96) 66.36; 2 Nastassia Maslova (97) 63.91; 3 Julia Kovalevitch (97) 62.14; 4 Maryia Litvinko (97) 61.85; 5 Nastassia Maslovskaya (96) 60.91

-long version results in TRACKINSUN newsletter-

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun