@Trackinsun

@Trackinsun

Thursday, January 31, 2013

Moskva (Russia), 31.1.2013 –High Jump Moscow Cup- (Indoor)

Moskva (Russia), 31.1.2013 –High Jump Moscow Cup- (Indoor)
Men
HJ 1 Sergey Mudrov 2.27; 2 Ilya Ivanyuk 2.27; 3 Dmitriy Semyonov 2.27; 4 Ivan Ukhov 2.24; 5 Ivan Ilyichev 2.24; 6 Aleksandr Shustov 2.24; 7 Daniyil Tsyplakov 2.20; 8 Sergey Zasimovich (kaz) 2.20; 10 Andrey Patrakov 2.15; 11 Yevgeny Korshunov 2.15; 12 Semen Pozdnyakov 2.15

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun