Sunday, December 23, 2012

Shchelkovo (Russia), 22.12.2012 -Moscow Region Cup- (Indoor)

Shchelkovo (Russia), 22.12.2012 -Moscow Region Cup- (Indoor)
Men
LJ Sergey Polyansky 7.67
Women
1.500m Svetlana Kireyeva 4:19.50; 3.000m Anne Shchagina 9:12.66

No comments:

Post a comment