Friday, December 21, 2012

Kinmen (Chinese Taipei), 16.11.2012

Kinmen (Chinese Taipei), 16.11.2012
Men
SP Chang Ming-Huang 18.35; JT 1 Cheng Chao-Tsun 77.10; 2 Huang Shih-Feng 76.54
Women
DT Li Wen-Hua 54.42

No comments:

Post a comment