Friday, December 28, 2012

Bryansk (Russia), 23.12.2012 -Sinyaev's Memorial- (Indoor)

Bryansk (Russia), 23.12.2012 -Sinyaev's Memorial- (Indoor)
Men
60m 1 Yevgeniy Ustachkov 6.84; 2 Danil Yakovlev 6.85; 3 Aleksandr Sehin 6.87; HJ 1 Yevgeniy Korshunov 2.21; 2 Semyen Pozdnyakov 2.18
Women
60m Ekaterina Gonchar (blr) 7.67; HJ 1 Alesya Paklina 1.83; 2 Taisa Roslova 1.80; 3 Alesya Gerasimova 1.80

No comments:

Post a comment