@Trackinsun

@Trackinsun

Saturday, September 29, 2012

Berdychiv (Ukraine), 7.9.2012 –Memorial Viktor Lonskiy-

Berdychiv (Ukraine), 7.9.2012 –Memorial Viktor Lonskiy-
Men
HJ 1 Oleksandr Nartov 2.31; 2 Viktor Shapoval 2.28; 3 Aleksandr Shustov (rus) 2.28; 4 Andriy Rubel 2.25; 5 Yuriy Krimarenko 2.20
Women
HJ 1 Viktoriya Dobrynska and Nataliya Hapchuk 1.93; 3 Valentyna Lyashenko 1.91; 4 Mariya Sivenko (blr) (93) 1.80

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun