@Trackinsun

@Trackinsun

Saturday, November 26, 2011

Hachioji (Japan), 26.11.2011 (Track and Field Outdoor)

Hachioji (Japan), 26.11.2011
Men
10.000m race 1 Paul Kuira (ken) 27.40.60; Tsuyoshi Ugachi 27.40.69; Chihiro Miyawaki 27.41.57; Alex Mwangi (ken) 27.51.98; race 2 Masaki Ito 28.28.64; Tatsunori Hamasaki 28.29.16; Charles Kibet (ken) 28.31.19; Minato Oishhi 28.34.66; Atsushi Yamazawa 28.36.82; Yoshihiro Yamamoto 28.43.86; Shota Shinjo (92) 28.44.00; Takahiro Yamanaka 28.45.54; Noriyuki Nabetani? 28.47.67; Naohiro Yamada 28.50.71; Yoshinori Oda 28.51.11; Satoru Yoshimura 29.02.31

No comments:

Post a Comment

RunBlogRun